Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49008
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé máy bay trực tuyến của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Đặng, Phước Lợi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé máy bay trực tuyến của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19” nhằm đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao kết quả kinh doanh bán vé máy bay trực tuyến của các đại lý bán vé và từ các hãng hàng không.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49008
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.