Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4901
Title: Những tiến triển quan trọng trong lĩnh vực tiền tệ, tỷ giá của Trung Quốc
Authors: Tô, Thị Ánh Dương
Trần, Thị Hồng Phương
Keywords: Trung Quốc
Đồng Nhân dân tệ
Tỷ giá
Tiền tệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.03-11
Abstract: Cải cách hệ thống tài chính – tiền tệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung Quốc. Đặc biệt, trong những năm gần đây Trung Quốc đã có những tiến triển quan trọng trong lĩnh vực tiền tệ, tỷ giá. Bài viết này đi sâu phân tích những vấn đề sau: Những điều chỉnh quan trọng trong chính sách tỷ giá của Trung Quốc trong giai đoạn từ 1994 đến nay; Vai trò của Trung Quốc trong hệ thống tài chính toàn cầu tăng lên cùng với việc đồng Nhân dân tệ (NDT) được đưa vào “rổ” Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF); Trung Quốc không thao túng tiền tệ trong những năm gần đây; Triển vọng kinh tế Trung Quốc và đồng (NDT) trong thời gian tới; và Giải pháp và kiến nghị chính sách đối với Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4901
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_493.7 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.