Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4902
Title: Chính sách kinh tế liên quan đến bảo vệ môi trường : Trường hợp Trung Quốc
Authors: Phan, Minh Đức
Phan, Duy Quang
Keywords: Môi trường sinh thái
Chính sách kinh tế vĩ mô
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.12-18
Abstract: Trong bối cảnh môi trường sinh thái đang xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng sâu rộng đến chất lượng dân sinh và sự phát triển đất nước, Trung Quốc đã và đang sử dụng một công cụ điều tiết quan trọng là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sinh thái. Bài viết tìm hiểu nội dung một số chính sách kinh tế chủ yếu liên quan đang được Trung Quốc áp dụng, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4902
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_383.49 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.79.60


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.