Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49042
Title: Thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn tại quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Authors: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Phan, Thị Ngọc Hân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước được thực hiện nhằm đánh giá tăng trưởng, tỉ lệ sống, năng suất và hiệu quả tài chính của mô hình tại 2 hộ nuôi lươn ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Diện tích mỗi bể nuôi 6 m2. Lươn thả nuôi có khối lượng trung bình 4,24±0,26 g. Mật độ thả 200 con/m2. Lươn được cho ăn thức ăn công nghiệp 41% protein. Kết quả biến động của các yếu tố môi trường như: nhiệt độ, pH, N-NH4, N-NO2- và độ kiềm đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự tăng trưởng của lươn. Sau khoảng 7 tháng nuôi, khối lượng lươn từ 152 – 202 g/con. Tỉ lệ sống của lươn sau 7 tháng nuôi đạt 82,7±7,8%. Năng suất đạt 78±19,5 kg/m3 và FCR là 1,35±0,06. Những kết quả này cho thấy hệ thống tuần hoàn hoàn toàn thích hợp cho sự tăng trưởng và phát triển của lươn.
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49042
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
841.89 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.