Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49059
Title: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Eximbank chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Lương
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng huy động vốn tại Eximbank – chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng
Description: 65 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49059
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
840.17 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.