Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49068
Title: Tác động của hiệu quả chi phí đến mối quan hệ giữa mức độ Quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh: Trường hợp các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Croatia
Authors: Phan, Anh Tú
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh và yếu tố hiệu quả chi phí tác động như thế nào lên mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Croatia qua các năm 2009, 2013 và 2019. Thông qua phân tích và nghiên cứu, tác giả có thể đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác được các lợi thế của mình, cũng như có được định hướng chiến lược hợp lý khi tham gia quốc tế hóa
Description: 154 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49068
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.