Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49078
Nhan đề: Nghiên cứu sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng thức ăn nhanh Lotteria khu vực thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Nguyễn, Trúc Thanh
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng thức ăn nhanh Lotteria Thành phố Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Mô tả: 89 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49078
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.