Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49082
Title: Ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) lên chỉ tiêu oxy hóa stress của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống dưới tác động của độ mặn
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Nguyễn, Thị Kim Hà
Võ, Hồng Phúc
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) lên chỉ tiêu oxy hóa stress của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) khi cho cá tiếp xúc với độ mặn. Nghiên cứu gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 gồm 2 nghiệm thức (0% and 0,5%/kg) vào thức ăn lên các chỉ tiêu oxy hóa stress như catalase (CAT) và lipid peroxidation (LPO) ở cơ, mang, gan và não của cá tra giống trong 42 ngày. Giai đoạn 2 tiến hành với cá sau khi cho ăn DHC ở giai đoạn 1 được bố trí với các mức độ mặn 0‰, 10‰ và 20‰ để đánh giá các chỉ tiêu oxy hóa stress tương tự ở giai đoạn 1 vào thời điểm 0 giờ, ngày 7 và ngày 14. Kết quả giai đoạn 1 cho thấy sau 42 ngày bổ sung chất chiết DHC (0,5%) vào thức ăn, hoạt tính LPO cao nhất ở gan (dao động từ 41,8±2,78 đến 78,9±6,51 nmol MDA/g) và CAT cao nhất ở gan (dao động từ 226±6,65 đến 251±11,7 U/ml/mg protein). Ở thời điểm 42 ngày DHC tác động đã làm giảm hoạt tính LPO ở cơ, gan, mang (p>0,05) và não cá tra (p<0,05), làm tăng hoạt tính CAT ở cơ, gan và mang (p>0,05) so với đối chứng. Sau 14 ngày chịu tác động của độ mặn, nghiệm thức có bổ sung 0,5% DHC làm giảm hoạt tính LPO ở tất cả cơ quan (p>0,05) và làm tăng hoạt tính CAT ở cơ (ngày 0, 14), mang vào thời điểm ngày 0 và gan vào ngày 14 (p<0,05) so với đối chứng. Hoạt tính LPO được tìm thấy cao nhất ở gan (nghiệm thức 0% DHC - 20‰) và hoạt tính CAT cao nhất ở gan (nghiệm thức 0,5% DHC - 20‰). Cá sau khi ăn thức ăn có bổ sung DHC đã làm tăng hoạt tính enzyme chống oxy hóa CAT và giảm hoạt tính LPO cũng như cho thấy tác dụng của diệp hạ châu lên hoạt tính LPO và CAT trên cá tra dưới tác động của độ mặn.
Description: 21tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49082
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
308.64 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.