Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49085
Title: Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản Minh Phú – Hậu Giang tại thị trường Liên minh Châu Âu
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Thị Thúy Trang
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình xuất khẩu của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang tại thị trường Liên minh Châu Âu nhằm thấy được các thành tựu cũng như khó khăn mà công ty gặp phải trong quá trình xuất khẩu hàng hóa của mình. Từ đó, chỉ rõ các điểm mạnh và yếu của công ty để đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tại thị trường này
Description: 61 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49085
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.