Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49085
Nhan đề: Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản Minh Phú – Hậu Giang tại thị trường Liên minh Châu Âu
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Thị Thúy Trang
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình xuất khẩu của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang tại thị trường Liên minh Châu Âu nhằm thấy được các thành tựu cũng như khó khăn mà công ty gặp phải trong quá trình xuất khẩu hàng hóa của mình. Từ đó, chỉ rõ các điểm mạnh và yếu của công ty để đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tại thị trường này
Mô tả: 61 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49085
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.