Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49095
Title: Phân tích mức độ nhận biết các nhân tố cấu thành thương hiệu công ty bảo hiểm Dai-Ichi Life tại quận Cái Răng – Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Bùi, Thị Như Bình
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu của công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life trên địa bàn quận Cái Răng - Thành phố Cần Thơ.
Description: 90 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49095
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.