Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49096
Title: Phân tích tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua quần áo thời trang của người dùng mạng xã hội tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thảo Uyên
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua quần áo thời trang của người dùng mạng xã hội tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, từ đó đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm góp phần nâng cao khả năng mua hàng của người tiêu dùng trong thời gian tới.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49096
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
956.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.