Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49097
Title: Phân tích tác động của khoảng cách thể chế đến dòng chảy FDI vào Việt Nam
Authors: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu về việc liệu khoảng cách thể chế có gây ra tác động đến việc thu hút nguồn vốn FDI hay không? ảnh hưởng theo chiều hướng như thế nào và mức độ ảnh hưởng của nó. Đồng thời, phân tích những đề xuất điều chỉnh để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào quốc gia
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49097
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.