Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49100
Title: Tác động của quảng cáo truyền hình đến thái độ người tiêu dùng sữa tươi tại địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Bùi, Tú Uyên
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu và phân tích tác động của quảng cáo truyền hình đến thái độ của người tiêu dùng sữa tươi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo truyền hình.
Description: 143 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49100
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.