Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49109
Title: Tác động của làm việc theo nhóm đến kết quả làm việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Hồng Phượng
Trần, Thị Tường Vi
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động làm việc theo nhóm đến kết quả làm việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn trên địa bàn TP. Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh các hoạt động làm việc theo nhóm, góp phần nâng cao kết quả làm việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Description: 88 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49109
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.115.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.