Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49114
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn siêu thị Lotte Mart làm địa điểm mua sắm của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Ngọc Thiên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn và quyết định siêu thị Lotte Mart làm địa điểm mua sắm của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 71 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49114
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.