Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4913
Title: Đánh giá chiến lược toàn cầu của Trung Quốc ở khu vực Châu Âu
Authors: Nguyễn, An Hà
Keywords: Trung Quốc
EU
NATO
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.33-42
Abstract: Kể từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Trung Quốc đang thực hiện điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới nhằm thực hiện hóa “Giấc mơ Trung Quốc” thể hiện tham vọng vươn lên vị trí siêu cường số 1, lãnh đạo toàn thế giới. Cùng với phát triển kinh tế, Trung Quốc cũng đang tích cực xây dựng quân đội, đặc biệt là hải quân để vươn lên trở thành cường quốc về quân sự. Bài viết này tập trung phân tích các đánh giá, nhận xét của các học giả ở Liên minh châu Âu về chiến lược toàn cầu của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, từ Đại hội XVIII tới Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4913
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_568.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.