Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49152
Title: Hoàn thiện công tác kế toán xuất khẩu hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Phương Đông
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nghiêm, Ngọc Anh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gạo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương thực Phương Đông. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo tại Công ty trong thời gian tới.
Description: 123 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49152
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
17.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.