Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49152
Nhan đề: Hoàn thiện công tác kế toán xuất khẩu hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Phương Đông
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Nghiêm, Ngọc Anh
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán và phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gạo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương thực Phương Đông. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo tại Công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 123 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49152
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
17.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.