Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4916
Title: Quan hệ Trung Quốc – Liên minh châu Âu: Thực trạng và triển vọng
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Keywords: Trung Quốc
Liên minh châu Âu
Kinh tế
Chính trị
Nhân quyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.54-61
Abstract: Bài nghiên cứu đánh giá tình hình quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu từ sau chiến tranh Lạnh đến nay. Tập trung trên ba lĩnh vực là chính trị, kinh tế và nhân quyền, bài viết phân tích hai mặt hợp tác, cạnh tranh và dự báo về xu hướng trong quan hệ Liên minh châu Âu và Trung Quốc trong tương lai.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4916
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_452.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.