Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49163
Title: Khảo sát tình hình sử dụng và tồn lưu kháng sinh trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tỉnh An Giang
Authors: Trần, Minh Phú
Lê, Thanh Trường
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh và tồn lưu kháng sinh trong nuôi thương phẩm cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở tỉnh An Giang. Khảo sát được thực hiện thông qua phỏng vấn 30 hộ nuôi cá tra ở tỉnh An Giang. Thêm vào đó, thu mẫu phân tích tồn lưu kháng sinh và hóa chất được thực hiện tại 16 hộ nuôi. Kết quả khảo sát cho thấy biểu hiện bệnh xuất huyết phù đầu và biểu hiện bệnh gan thận mủ là hai bệnh phổ biến mà chưa kiểm soát được trong khoảng thời gian dài. Người nuôi đã giảm sử dụng kháng sinh trong điều trị bênh nhiễm khuẩn trên cá do chi phí cao và không hiệu quả. Số loại kháng sinh được sử dụng trong nghề nuôi cá tra cũng giảm mạnh. Người dân đã sử dụng các loại thảo dược tự nhiên và sản phẩm chiết suất thảo dược nhằm giúp cá tăng cường chức năng gan, đề kháng bệnh như tỏi tươi, tinh tỏi, cây diệp hạ châu. Kết quả kiểm tra tồn lưu kháng sinh trong 16 hộ nuôi cá tra cho thấy chỉ có 1 hộ bị nhiễm enrofloxacin nồng độ 0,98 ppb và 1 hộ bị nhiễm ofloxacin với nồng độ 2,92 ppb mà không rõ nguyên nhân.
Description: 22tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49163
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
443.06 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.