Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49168
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tôn Thuận Phát
Authors: Trần, Quốc Dũng
Lê, Ngọc Diệp
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH SX TM DV Tôn Thuận Phát. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 191 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49168
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.