Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49181
Title: Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động cho vay của Ngân hàng.
Description: 86 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49181
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.