Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49201
Title: Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Phòng giao dịch An Thới, Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Xuân Nguyệt
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Á Châu – PGD An Thới, Cần Thơ trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2020, trên cơ sở đó đánh giá và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại PGD
Description: 78 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49201
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.