Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4921
Title: Vì sao người Trung Quốc thích thủy hử truyện
Authors: Trần, Lê Bảo
Keywords: Người Trung Quốc
Thủy hử truyện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.62-71
Abstract: Phần lớn những học giả phương Tây không hề có thiện cảm với tác phẩm Thủy hử, ngược lại người Trung Quốc phần đông lại thích tác phẩm này. Điều này có thể lý giải là do từ tầng sâu văn hóa của phương Đông và phương Tây và bản thân kết cấu tầng sâu của văn hóa Trung Quốc đã có sự khác biệt.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4921
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_598.41 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.