Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49218
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm kem đánh răng P/S của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Huỳnh, Thị Thùy Dương
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm kem đánh răng P/S của sinh viên Trường đại học Cần Thơ, qua đó đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp thu hút và gia tăng quyết định mua của khách hàng.
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49218
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.40.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.