Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49218
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm kem đánh răng P/S của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Đinh, Thị Ngọc Hương
Huỳnh, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm kem đánh răng P/S của sinh viên Trường đại học Cần Thơ, qua đó đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp thu hút và gia tăng quyết định mua của khách hàng.
Mô tả: 79 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49218
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.