Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4923
Title: Độ sâu chiến lược biển trong văn kiện đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Nhâm
Keywords: Trung Quốc
Chiến lược
Văn hóa biển
Tham vọng
Cường quốc biển
Tứ Sa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.72-78
Abstract: Trong Văn kiện Đại hội XIX (2017), Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra nhận định: “Việc xây dựng các đảo, đá ở Biển Đông được tích cực thúc đẩy” (ám chỉ việc bồi đắp các đảo và bãi đá ngầm của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa – TG) và đưa ra định hướng “Kiên trì tính toán tổng thể giữa lục địa và hải dương, đẩy nhanh xây dựng cường quốc biển” (1). Theo đó, văn hóa Biển giữa một vị trí vô cùng quan trọng, góp phần đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc về biển. Vai trò của văn hóa Biển trong Chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc và những hoạt động nhằm thúc đẩy văn hóa Biển của Trung Quốc hiện nay càng trở nên cấp bách khiến những vấn đề lý luận, thực tiễn nhằm thúc đẩy văn hóa biển cũng được giới nghiên cứu, hoạch định chính sách và dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4923
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_384.04 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.