Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49232
Title: Quốc tế hóa, thời gian gián đoạn, hỗ trợ của chính phủ và tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất chế tạo tại Ý trong thời kỳ Covi-19
Authors: Phan, Anh Tú
Lâm, Thị Phương Thảo
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của quốc tế hóa đến tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp, đồng thời đề tài mở rộng nghiên cứu thêm vai trò của thời gian gián đoạn sản xuất kinh doanh và sự hỗ trợ của chính phủ đến mối quan hệ giữa quốc tế hóa và tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế tạo tại Ý trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19.
Description: 114 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49232
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.