Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49251
Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm bánh Pía – Lạp Xưởng Tâm Huê Viên
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Phạm, Cẩm Thúy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Bánh Pía - Lạp Xưởng Tân Huê Viên từ đó đề ra một số giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Description: 137 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49251
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.