Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49265
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Anh phong-
dc.contributor.authorĐào, Thị Thanh Huyền-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tùng-
dc.contributor.authorTrần, Hằng Diệu-
dc.date.accessioned2021-04-05T07:25:14Z-
dc.date.available2021-04-05T07:25:14Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4093-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49265-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này tập trung vào xem xét tính hiệu quả của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong bối cảnh đầu tư vào chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình ngân hàng số (Digital Banking) dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Với dữ liệu thu thập từ 28 NHTM niêm yết, kết quả nghiên cứu chỉ ra tồn tại quan hệ đồng biến giữa đầu tư vào công nghệ với hiệu quả hoạt động. Và như vậy, trong xu thế phát triển các ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động các NHTM là hết sức cần thiết, việc chuyền đổi, gia tăng đầu tư là tất yếu, nhằm tăng tính cạnh tranh và hiệu quả.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.73-76-
dc.subjectNHTMvi_VN
dc.subjectChuyển đổi sốvi_VN
dc.subjectHiệu quảvi_VN
dc.titleNgân hàng số và hiệu quả: Trường hợp các NHTM Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 100.28.0.143


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.