Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4926
Nhan đề: Xử lý nước thải làng nghề làm bún bằng chất keo tụ từ hạt chùm ngây
Tác giả: Huỳnh, Thị Thanh Trúc
Nguyễn, Văn Hoài Phong
Từ khoá: Xử lý nước thải
Làng nghề làm bún
Chất keo tụ
Chùm ngây
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.16-19
Tóm tắt: Ngày nay, vật liệu tự nhiên đã được thử nghiệm nhiều trong xử lý nước, trong số đó hạt cây chùm ngây (Moringa oleitera) là một chất keo tụ được ứng dụng xử lý nước mang lại hiệu quả cao. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp hạt chùm ngây (dãy khối lượng 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14g), muối (dãy khối lượng 0,8g1,6g; 2,4g; 3,2g; 4g) và phèn (2,4g; 4,8g) trong xử lý nước thải lò bún và kết quả ghi nhận được khi sử dụng 2g hạt chùm ngây với 0,8g muối và 2,4g phèn trong thời gian lắng 1h thì đạt hiệu suất xử lý TSS 85% và COD 77,56% cao nhất. Việc áp dụng sản phẩm tự nhiên có sẵn này vào xử lý nước là giải pháp bền vững và tin ràng trong tương lai chùm ngây sẽ trở thành một giải pháp thay thế chất keo tụ hóa học.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4926
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.77 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.