Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4927
Title: Tác động của việc điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Authors: Đỗ, Minh Ngọc
Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Chính sách tiền lương
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.15-16
Abstract: Năm 2018 được đánh dấu là năm quan trọng có nhiều đổi mới trong chính sách tiền lương đối với người lao động, một trong số đó là những điều chỉnh quy định vế chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc thay đổi quy định và đối tượng và mức lương làm căn cứ đóng BHXH kể từ ngày 01/01/2018 với mục đích đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người lao động nhưng cũng có tác động không nhỏ tới Doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bài viết nghiên cứu những thay đổi trong chính sách BHXH kể từ ngày 01/01/2018 và đưa ra một số đánh giá về tác động của việc thay đổi này tới hoạt động của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4927
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_184.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.