Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4927
Nhan đề: Tác động của việc điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tác giả: Đỗ, Minh Ngọc
Nguyễn, Quang Huy
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Chính sách tiền lương
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.15-16
Tóm tắt: Năm 2018 được đánh dấu là năm quan trọng có nhiều đổi mới trong chính sách tiền lương đối với người lao động, một trong số đó là những điều chỉnh quy định vế chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc thay đổi quy định và đối tượng và mức lương làm căn cứ đóng BHXH kể từ ngày 01/01/2018 với mục đích đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người lao động nhưng cũng có tác động không nhỏ tới Doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bài viết nghiên cứu những thay đổi trong chính sách BHXH kể từ ngày 01/01/2018 và đưa ra một số đánh giá về tác động của việc thay đổi này tới hoạt động của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4927
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_184.27 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.