Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49289
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đồ hộp chả cá đối (Mugil cephalus) kho trái giấc (Cayratia tryolia(L.) Domin
Tác giả: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Trần Bảo Ngọc
Từ khoá: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế biến đến chất lượng sản phẩm đồ hộp cá đối kho trái giác nhằm tạo ra sản phẩm mới, có giá trị về mặt kinh tế và dinh dưỡng. Đề tài bao gồm 4 thí nghiệm (1) khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn thịt cá đối và thịt cá măng, (2) Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bột bắp, (3) khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước kho trái giác, (4) khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian thanh trùng đến chất lượng sản phẩm đồ hộp. Kết quả cho thấy có thể sử dụng tỷ lệ phối trộn 60% thịt cá đối và 40% thịt cá măng cho sản phẩm có giá trị cảm quan cao nhất. Bổ sung thêm 3% bột bắp vào khối chả thì cho giá trị cảm quan và độ bền gel phù hợp. Cuối cùng, thanh trùng ở nhiệt độ 118ºC và giữ nhiệt trong 40 phút là chế độ thanh trùng tốt nhất.
Mô tả: 14tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49289
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
273.03 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.