Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/492
Title: Ấn tượng KH&CN năm 2017
Authors: HH
Keywords: Khoa học và công nghệ
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.11-14
Abstract: Năm 2017, những sự kiện, thành tựu và hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) nổi bật đã ngày càng khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của KH&CN trong phục vụ phát triển của lĩnh vực kinh tế - xã hội. Dưới đây là 9 sự kiện/thành tựu được vinh danh trong năm qua.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/492
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.