Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4931
Title: Chất lượng dịch vụ khách hàng đối với sự phát triển của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam và một số giải pháp
Authors: Trần, Phương Mai
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Chất lượng dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.21-23
Abstract: Sự phát triển của nền kinh tế trong thời kỳ mở cửa và hội nhập sâu rộng như hiện nay đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội cũng như thách thức. Các doanh nghiệp ngày càng phải hoàn thiện mình để có thể cạnh tranh cũng như tìm được chổ đứng cho mình trên thị trường. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xây dựng, bên cạnh chất lượng kỹ thuật, chất lượng các quá trình thì chất lượng dịch vụ khách hàng cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Khách hàng sử dụng và cảm nhận dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, từ đó sẽ có những dấu ấn và nhận biết nhất định đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xây dựng với nhau.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4931
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_260.84 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.