Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4934
Nhan đề: Một cách nhìn khác giữa thương mại điện tử (E-commerce) và thương mại di động (M-Commerce)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Anh
Lê, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Thương mại điện tử
Thương mại di động
Kinh doanh trực tuyến
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.24-26
Tóm tắt: Sự ra đời của thương mại điện tử (e-Commerce) đã tạo ra một bước đột phá mạnh mẻ trong các hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới. Tuy nhiên thương mại di động (M-Commerce) mới thực sự được coi là cuộc cách mạng trong kinh doanh trực tuyến. Hiện nay phân biệt khái niệm giữa thương mại điện tử về thương mại di động về cơ bản còn tương đối mập mờ. Hơn nữa, những định nghĩa tồn tại hiện nay đều “dễ dàng” được áp dụng cho cả thương mại điện tử và thương mại di động. Trong bài báo này chúng tôi sẽ trình bày các đặc trưng cơ bản để phân biệt sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại di động.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4934
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_259.77 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.