Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4939
Title: Nhu cầu protein của cá lóc (Channa striata) ở các mức lipid nuôi trong nước mặn và nhiệt độ cao
Authors: Lam, Mỹ Lan
Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm tìm ra nhu cầu protein ở các mức lipid thích hợp cho tăng trưởng của cá lóc trong điều kiện nhiệt độ (34oC) và độ mặn (9‰) cao làm cơ sở góp phần hoàn thiện công thức thức ăn cho cá lóc (Channa striata). Thức ăn thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức thức ăn với 3 mức protein: 40%, 45%, 50% và 2 mức lipid: 7%, 10%. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá được bố trí vào bể 200 L với mật độ 30 con/bể và được cho ăn theo nhu cầu. Thời gian thực hiện 60 ngày. Kết quả cho thấy cá tăng trưởng tốt nhất ở nghiệm thức 10% lipid - 50% protein. Protein trong cơ thể cá không thể hiện rõ mối quan hệ giữ hàm lượng protein và hàm lượng lipid trong thức ăn, tuy nhiên mức lipid 7% thì nhu cầu protein cần thiết cho cá đạt tăng trưởng tốt nhất là 46%. Từ khóa: Cá lóc, Channa striata, lipid, protein, năng lượng.
Description: 11 tr.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4939
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
395.34 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.