Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49465
Title: Những điều cần biết về lạc nội mạc tử cung
Authors: Nguyễn, Văn Thông
Keywords: Lạc nội mạc tử cung
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 647 .- Tr.20-21
Abstract: Bệnh lạc nội mạc tử cung có thể xảy ra thầm lặng, không triệu chứng. Vì vậy, có một số điều cần phải biết: (1) Yếu tố di truyền giải thích vì sao có nhiều dạng khác nhau. (2) Những yếu tố gây rối loạn nội tiết tosos cũng đóng vai trò quan trọng. (3) Liệu pháp chữa trị nặng nề mà không ngăn chặn được tái phát. (4) Liệu pháp siêu âm. (5) Ứng dụng “MyEndo’App” trên điện thoại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49465
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.