Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49466
Title: Khi người cao tuổi bị u tuyến tiền liệt
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Người cao tuổi
U tuyến tiền liệt
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 647 .- Tr.22-23
Abstract: U tuyến tiền liệt còn gọi là phì đại lành tính tuyến tiền liệt là sự tăng sản lành tính một u tuyến ôm sát quanh đoạn gốc niệu đạo giáp cổ bang quang, thường gặp ở người trên 50 tuổi gây trở ngại cho đào thải nước tiểu từ bang quang ra ngoài. Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ nhưng có thể do rối loạn cân bằng hormone ở người cao tuổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49466
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.