Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49467
Title: Hiểu đúng về nhịp tim nhanh – chậm
Authors: Bùi, Minh Trạng
Keywords: Quả tim
Nhịp tim nhanh – chậm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 647 .- Tr.24-25
Abstract: Có một tình trạng diễn ra trong cơ thể liên quan đến quả tim mà chúng ta sẽ rất ngạc nhiên, đó là tim hoạt động không mệt mỏi với gần 100.000 lần đập (co bóp) trong một ngày, như vậy mỗi năm tim đập 37 triệu lần và nói chung một đời người trung bình có đến 3 tỉ lần tim đập. Đúng là một bộ phận hoạt động bền bỉ và hiệu quả. Bình thường tim co bóp đều đặn (tiếng tim nghe được với khoảng cách thời gian đều nhau) nhưng đôi khi tim của chúng ta đập nhanh đột ngột mà không có lý do gì. Có thể tim đập nhanh một cách “cuồng động”, điều đó có bình thường không? Nếu chúng ta không biết rõ về nhịp tim thì có thể nghĩ sai về những điều bình thường của cơ thể. Trong dân gian hay có một số quan điểm gán cho các rồi loạn nhịp với các tình trạng nào đó nhưng không đúng khoa học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49467
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.