Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49468
Title: “Ăn ít vẫn mập” và nguyên nhân
Authors: Nguyễn, Hữu Đức Minh
Bùi, Công Định
Keywords: Ăn ít
Mập
Nguyên nhân
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 647 .- Tr.28-29
Abstract: Cuộc sống hàng ngày ta vẫn thường hay gặp những câu đùa vui than thở “Tôi có hít không khí cũng vẫn mập”. Nếu bạn cũng đang gặp tình trạng này, thì có lẻ nó đến từ những nhận thức sai lệch trong chế độ ăn hay thật sự cơ thể bạn đang mắc phải một bệnh lý nào đó? Bài viết sẽ giải đáp những lo lắng ấy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49468
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.