Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49477
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại TP. Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Ngọc Duyên
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng của CTCP Giao Hàng Tiết Kiệm tại TPCT. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao hàng và tăng sự hài lòng cho khách hàng của GHTK tại TPCT.
Description: 96 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49477
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.