Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49477
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại TP. Cần Thơ
Tác giả: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Ngọc Duyên
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng của CTCP Giao Hàng Tiết Kiệm tại TPCT. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao hàng và tăng sự hài lòng cho khách hàng của GHTK tại TPCT.
Mô tả: 96 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49477
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.