Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49516
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu tôm tại công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Thị Bảo Trăm
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế mà Công Ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng và hiệu quả của các phương thức đó trong hoạt động xuất khẩu tôm của Công ty. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng từng phương thức mà có thể áp dụng phù hợp vào việc kinh doanh của công ty nhằm góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49516
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.