Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49558
Title: Nghiên cứu định tính các mô hình khởi nghiệp thành công tại Sóc Trăng
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Hồng Loan
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khởi nghiệp của người dân tỉnh Sóc Trăng đưa ra các mô hình khởi nghiệp thành công người dân trên địa bàn Sóc Trăng.
Description: 93 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49558
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.