Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49569
Title: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÀI TẬP NHÓM MÔN HỌC
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Châu, Hiếu Long
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Với tình trạng phát triển hội nhập hiện nay, việc nộp bài và trao đổi truyền thống là rất khó khăn vì giữa giảng viên và sinh viên phải thực hiện theo cách thủ công tốn khá nhiều thời gian, hơn thế nữa sinh viên khi học tại trường đại học cần thực hiện việc trao đổi thông tin các bài tập nhóm với giảng viên. Thêm vào đó, để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay thì việc xây dựng một hệ thống làm bài tập theo nhóm và nộp bài, trao đổi trực tiếp với giảng viên là điều cần thiết. Vì vậy, cần thiết xây dựng một “Hệ thống thông tin quản lý bài tập nhóm môn học” vừa để ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào thực tiễn vừa tạo sự thuận lợi thúc đẩy hiệu quả trong qúa trình giảng dạy. “Hệ thống thông tin quản lý bài tập nhóm môn học” là một hệ thống mang tính chuyên biệt. Đem lại lợi ích trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến các bài tập nhóm và loại bài tập của các môn học. Hệ thống quản lý các đối tượng như sinh viên, giảng viên, nhóm, … Hệ thống được xem như một module có thể tích hợp vào hệ thống quản lý nhóm các bài tập trong giáo dục đại học. Do đó, việc phát triển và thực hiện xây dựng các hệ thống giáo dục như “Hệ thống thông tin quản lý bài tập nhóm môn học” là điều tất yếu trong sự phát triển nhanh chóng của Công nghệ thông tin hiện nay, góp phần tăng khả năng quản lý và chất lượng giảng dạy. Tận dụng ưu điểm của việc sử dụng Website dễ dàng và tiện lợi với lượng lớn người dùng biết sử dụng công nghệ thông tin như hiện nay. Vì thế, “Hệ thống thông tin quản lý bài tập nhóm môn học” được xây dựng trên nền Web, nhằm hỗ trợ quản lý nhóm môn học của giảng viên. Hệ thống cũng giúp giảng viên và sinh viên dễ dàng trao đổi trong quá trình thực hiện bài tập. Hệ thống được phát triển bằng cách sử dụng Laravel Framework, cơ sở dữ liệu MySQL và các công nghệ bao gồm HTML, CSS, JavaScript, Ajax, ....
Description: 96 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49569
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
22.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.