Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49618
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên: Thực nghiệm từ Đại học Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Hoàng, Vĩnh Thái
Trương, Thị Thơ
Phan, Thị Mai Hương
Nguyễn, Thùy Dương
Đào, Nữ Hà Trang
Keywords: Làm thêm
Sinh viên làm thêm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.102-108
Abstract: "Sinh viên có nên đi làm thêm hay không?" là một thắc mắc mà những ai đã hoặc đang là sinh viên đều cảm thấy băn khoăn và có nhiều câu trả lời trái chiều cho vấn đề này. Nghiên cứu thực hiện khảo sát 400 sinh viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh, nhằm nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nơi cư trú, trợ cấp từ gia đình, tâm lý đám đông và thu nhập từ công việc làm thêm có tác động tiêu cực đến quyết định có đi làm thêm hay không của sinh viên, trong khi mức chi tiêu cá nhân (sinh hoạt phí) mong muốn tích lũy kinh nghiệm - kỹ năng sống lại có tác động tích cực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49618
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.