Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49644
Nhan đề: Chăn nuôi số 12
Tác giả: Hội Chăn nuôi Việt Nam
Năm xuất bản: 2005
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49644
ISSN: 0868-3417
Bộ sưu tập: (TCC) Chăn nuôi

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Toàn văn8.46 MBAdobe PDFXem
_file_Mục lục119.07 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.